OKAZJA - Skross adapter world to europe (1.500211-e)
Pojedynczy adapter do gniazdka dla podróżnych z całego świata kupujących Polskę i inne kraje europejskie. Adapter z uziemieniem. Optymalny dla 2-polowych i 3-polowych (uziemionych) wtyczek (klasy I i II).

Napięcie urządzenia, które ma być połączone musi odpowiadać napięciu w lokalnej sieci energetycznej. Adapter podróżny Europa obsługuje wtyczki w standardzie Australia, Chiny, UK, USA, Szwajcaria, Włochy.

Może być wykorzystywany jako „Top" z innymi adapterami np: do Australii, USA, UK, Szwajcarii, Włoch, itd. Asygnowany jest na ogół dla podróżnych z całego świata odwiedzających Polskę i inne kraje europejskie, dla Polaków i mieszkańców innych europejskich krajów, którzy korzystają z sprzętów z inną wtyczką niż europejska, dla firm importujących produkty z inną wtyczką aniżeli europejska....


Podobne produkty